Huisregels

Om iedereen een leuke ervaring te kunnen garanderen, zijn er enkele huisregels van toepassing. Geen zorgen hoor! Ik vraag niets wat onredelijk is.

 • De huurder zal als goed huisvader optreden. De huurder en zijn (groeps-)leden zijn gehouden de door de verhuurder gestelde huisregels na te leven.
 • Het maximaal van 5 personen  om te overnachten mag niet overschreden worden. 
 • Roken binnen in huis is absoluut verboden. Rond het huis is vuur maken niet toegelaten.
 • De BBQ (buiten) mag niet gebruikt worden als kampvuur. Hout in de BBQ mag enkel gebruikt worden als aanmaakvuur(tje) voor houtskool of gelijkaardig. 
 • Brandblusapparaat,  brandkwispel en andere veiligheidsvoorzieningen zijn enkel te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn. 
 • Men mag geen vuurwerk afsteken in het bos en in de omgeving van het gehuurde goed.
 • De huurder en zijn (groeps-)leden laten de vakantiewoning veegschoon en in nette staat achter. 
 • De huurder zal schade die hij veroorzaakt heeft spontaan melden. 
 • De huurder dient de overige (groeps-)leden op de hoogte te stellen van alle huisregels.
 • Bij niet naleving van de overeenkomst en de huisregels kan de verhuurder overgaan – tijdens de huurperiode – tot ontruiming en ontzegging van de toegang tot de gehuurde vakantiewoning. Er zal geen teruggave van gelden aan de huurder plaatsvinden. 
 • Afval dient gesorteerd te worden in de garage op de aangeduide plaatsen. GFT in de zwarte container links van het fietsenhuisje.
 • Maximum 2 honden zijn toegelaten mits voorafgaande goedkeuring van de eigenaar.
 • Het is verboden tijdens het verblijf derden uit te nodigen voor een feestje of evenement of gelijkaardige bijeenkomsten (vrijgezellenfeest, fuif…).
 • Niets op de elektrische verwarming leggen.
 • Geen handdoeken of vergelijkbare voorwerpen aan de kachel hangen.
 • Bij het verlaten van het Boshuisje: gelieve de huissleutel in de sleutelkluis op te bergen om verlies te voorkomen!

Heb je nog vragen over deze huisregels? Neem dan zeker contact met mij op!

Volg mij op Facebook
Voeg mij toe op LinkedIn
Volg mij op Instagram