Huisregels

Om iedereen een leuke ervaring te kunnen garanderen, zijn er enkele huisregels van toepassing. Geen zorgen hoor! Ik vraag niets wat onredelijk is.

 • De huurder zal als goed huisvader optreden. De huurder en zijn (groeps-)leden zijn gehouden de door de verhuurder gestelde huisregels na te leven.
 • Het maximaal van 4 personen  om te overnachten mag niet overschreden worden . 
 • Roken binnen in huis is absoluut verboden. Rond het huis is vuur maken niet toegelaten.
 • De BBQ (buiten) mag niet gebruikt worden als kampvuur. Hout in de BBQ mag enkel gebruikt worden als aanmaakvuur(tje) voor houtskool of gelijkaardig. 
 • Brandblusapparaat,  brandkwispel en andere veiligheidsvoorzieningen zijn enkel te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn. 
 • Men mag geen vuurwerk afsteken in het bos en in de omgeving van het gehuurde goed.
 • De huurder en zijn (groeps-)leden laten de vakantiewoning veegschoon en in nette staat achter. 
 • De huurder zal schade die hij veroorzaakt heeft spontaan melden. 
 • De huurder dient de overige (groeps-)leden op de hoogte te stellen van alle huisregels.
 • Bij niet naleving van de overeenkomst en de huisregels kan de verhuurder overgaan – tijdens de huurperiode – tot ontruiming en ontzegging van de toegang tot de gehuurde vakantiewoning. Er zal geen teruggave van gelden aan de huurder plaatsvinden. 
 • Afval dient gesorteerd te worden in de garage op de aangeduide plaatsen. GFT in de groene container.
 • Maximum 2 honden zijn toegelaten mits voorafgaande goedkeuring van de eigenaar.
 • Het is verboden tijdens het verblijf derden uit te nodigen voor een feestje of evenement of gelijkaardige bijeenkomsten (vrijgezellenfeest, fuif…).
 • Niets op de elektrische verwarming leggen.
 • Geen handdoeken of vergelijkbare voorwerpen aan de kachel hangen.
 • GFT in zwarte container links van het huisje met de fietsen.

Heb je nog vragen over deze huisregels? Neem dan zeker contact met mij op!

Romantisch huisje